We zijn met wie we zijn. Waar we zijn, bepaalt met wie we zijn. Onze omgeving is voor een belangrijk deel van invloed op hoe wij ons gedragen. Voor ondernemers is een gezonde omgeving, zeker in de eerste jaren, van levensbelang. Menig ondernemer haalt er niet alles uit omdat ze zich op een matig inspirerende plek bevinden met mensen om zich heen die onvoldoende competent en ambitieus zijn. Dat je daardoor niet optimaal presteert, zegt zeker niet alles over jouw kunnen als ondernemer.

Waar je bent is met wie je bent

Letterlijk de plek waar je bent, zorgt ervoor met wie je bent. Als ondernemer is het essentieel om jouw bedrijf goed te positioneren. Er zijn tal van specialisten die zich richten op het positioneren van je bedrijf in de markt. Hetzelfde geldt voor jouzelf. Op welke plek positioneer jij jezelf als ondernemer? Namelijk: waar? Want waar jij bent, bepaalt met wie jij bent. Met wie jij bent bepaalt voor een belangrijke mate hoe jij je gedraagt. En hoe jij je gedraagt, bepaalt jouw uitkomsten. Niet voor niets kost het veel geld om op goede plekken een kantoor te houden. Omdat het niveau van de “Wie” daar hoog. Micheal E Porter beschreef dit in zijn boeken over competitieve barrières. Namelijk, dat output van een regio voor belangrijk deel voorkomt uit de hoeveelheid relevante clusters die bij elkaar aanwezig zijn. Zoals talent, geld, infrastructuur, bedrijven, enzovoorts. Zorg dus als ondernemer dat jij jezelf in de juiste omgeving positioneert met competente mensen die eenzelfde ambitieniveau als jouzelf hebben. Want dat gaat voor een belangrijk deel bepalen hoe jij presteert. Er zijn genoeg talentvolle ondernemers die niet tot de gewenste resultaten komen omdat ze zichzelf niet goed hebben gepositioneerd.

Waar je bent, bepaalt met wie je bent. Wie je bent, bepaalt je resultaten.

Wil je veranderen? Verander de mensen om je heen. 

Verandering komt door je anders leren verhouden tot je omgeving of je omgeving te veranderen. Als mens zijn we reflex dieren. Dus jij ook als ondernemer. We anticiperen op onze omgeving. Wanneer jij jezelf omringt met toppers, gaat jouw niveau vanzelf omhoog. Toen ik nog in de Eredivisie basketbalde was dit effect heel goed zichtbaar. Ik vond mezelf heel wat als je basketbalde tussen goede Amerikaanse spelers. Alles ging makkelijker. Waardoor jezelf beter begon te spelen. Dat was direct anders wanneer je later weer op lager niveau moest spelen. Daar moest ik heel hard werken om eenzelfde niveau te halen. Hetzelfde geldt voor zaken doen. 

Wanneer jij als ondernemer een serieuze zakelijke groei wil doormaken, verander dan je omgeving. Het betekent dat jij jezelf verbindt met nieuwe relaties. Mik op relaties die zakelijk verder zijn. Die jouw niveau omhoog trekken. Dat kunnen bijvoorbeeld business coaches of andere inspirerende ondernemers zijn.

Je gaat veel leren in persoonlijke of zakelijke ontwikkel trajecten maar de grootste verandering komt wanneer jij je omgeving verandert. Dit leidt tot structurele verandering omdat je jezelf verbindt met mensen met een andere denkwijze, andere normen en waarden en dus ander gedrag. Stel jezelf eens voor dat je morgen in Sam Francisco woont en in het bedrijf van Peter Thiel gaat werken. Ik garandeer je: dat je over 365 dagen een ander mens bent.

Een ontwikkel traject bij een coach of deskundige is feitelijk niets anders dan zekere tijd doorbrengen met een ander persoon gericht op een zeker leerdoel. Doordat je in deze andere omgeving zit met een ander persoon, die kennis en kunde bezit wat nieuw voor je is, wordt jouw niveau op dat zekere gebied verbeterd.

Niet voor niets leerde mijn eigen mentor me altijd, regel nummer 1 in zakendoen is: met Wie. Met competente mensen om je heen, vergroot jij jouw competentie. Monkey see. Monkey do.

Menig ondernemer heeft gebrek aan goede mensen om zich heen maar doet er niks aan. 

Je plek bepaalt je referentiekader

Daar waar je gewend bent te zijn, bepaalt wat voor jou normaal is. Op alle gebieden van je leven. Je leefritme, je voeding, de hoeveelheid geld dat je verdient, de taal die je gebruikt en ga zo maar door. Als mens willen we allemaal hetzelfde. Namelijk, een goed leven. Om een beter leven te hebben, dien je jouw referentiekader te vergroten. Dat gaat dus tevens gepaard met de plek waar je jezelf positioneert. Waardoor je gewend raakt aan beter niveau van leven. Je zet jezelf daarmee schaakmat. Want terug gaan is iets wat we als mens nauwelijks kunnen. Eenmaal op een goede plek te wonen dan ga en wil je niet meer terug. Zo geldt dat ook voor jou als jonge ondernemer. Wanneer jij jezelf verbindt met mensen die op gebied van zakendoen een hoger referentiekader en betere competenties hebben, vergroot jij jouw referentiekader. Terug gaan is daarna geen optie. Want dat ga je hoogstwaarschijnlijk niet meer tolereren. And you get what you tolerate in het leven.

Dus, ondernemers. Wil je groeien? Verander je omgeving, de mensen om je heen en daarmee je referentiekader. It will change your life. En ik spreek uit ervaring. De verandering die ik doormaakte om als dorpse jongen in contact te komen met een zakelijke ervaren mentor uit Amsterdam heeft alles beter gemaakt. 

Vrijblijvend & Vertrouwelijk

Open chat
Laat me weten waar ik je bij kan versterken. Je kunt hier jouw vraag achterlaten door een berichtje te sturen. Ik reageer dezelfde dag nog.

Dirk Schouten
---
Coach voor ondernemers